Pravidla soutěže o stírací los

Pravidla soutěže

1. Provozovatelem soutěže je společnost Setřizážitek s.r.o. Křižovnická 86/6 Praha 1  110 00 IČO:  08150745

2. Soutěž proběhne v období od 30. 1. 2020 do 8. 2. 2020 na facebookové stránce Setřizážitek.

3.  Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří splní podmínky soutěže, dále jen „soutěžící“. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo rodinný příslušník, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry. V případě oprávněného podezření provozovatele na takové jednání bude výhra předána poté, kdy se takové jednání neprokáže. V případě, že výherce odmítne poskytnout v takovém případě provozovateli potřebnou součinnost, výhra mu nebude předána.

4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5. Podmínkou soutěže je sledovat profil Setřizážitek a napsat do komentářů pod soutěžním postem svůj tip na soutěžní otázku zveřejněnou v postu. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou.

6. Po skončení soutěže vylosujeme ze správných odpovědí 1 soutěžícího, který splnil podmínky soutěže. Vylosovaný soutěžící získává dámský stírací los.

7. Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle provozovatele soutěže nejpozději do 9. 2. 2020. Výherci budou o výhře vyrozuměni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, pokud jejich profil umožňuje ji zaslat nebo v odpovědi na svůj komentář pod soutěžním postem. Vyrozumění proběhne nejpozději do 10. 2. 2020 a v rámci něho bude výherci sděleno všechno potřebné k předání výhry. Nebude-li možné získat od soutěžícího potřebné údaje pro předání výhry do 16. 2. 2020, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude vylosován další soutěžící, který splnil pravidla soutěže.

8. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem, může být zveřejněno jeho uživatelské jméno na facebookové stránce Setřizážitek v postu obsahujícím vyhodnocení soutěže.

9. Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži.

10. Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit či zrušit, stejně tak jako změnit kdykoliv a jakýmkoliv způsobem tato pravidla.

11. Provozovatel soutěže prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a že tato soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.